Czym dziś jest wolontariat i dlaczego młodzież ma angażować się społecznie w działania na rzecz innych czy swojego otoczenia?

 

Co piąta osoba angażuje się wolontariacko, najczęściej są to osoby młode do 26 roku życia. Z badań dotyczących społecznej aktywności Polaków[1] wynika, że osoby młodsze postrzegają wolontariat znacznie szerzej, nie tylko z perspektywy pomocy osobom potrzebującym.

 

Wolontariat oznacza nieodpłatne zaangażowanie na rzecz innych osób, otoczenia, ale także za pośrednictwem organizacji pozarządowych (zazwyczaj stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych), ale także instytucji publicznych.

Zasada jest prosta:

· dobrowolne zaangażowanie, praca (nie krótkotrwała akcyjność)

· bez wynagrodzenia

· działanie na rzecz najbliższego lub dalszego otoczenia (społeczność lokalna, społeczność szkolna, ale może to być także zaangażowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony Puszczy Amazońskiej, sprawiedliwego handlu, czy ochrony terenów cennych przyrodniczo na drugim krańcu Polski)

· działanie na rzecz osób, z którymi nie jesteśmy spokrewnieni

· aktywność

 

Możliwości do zaangażowania jest wiele – młody człowiek może zapytać: po co to robić? Dlaczego warto angażować się w działania społeczne, na rzecz innych?

 

Każdy z nas zapewne kiedyś pomyślał o tym, że coś w jego otoczeniu nie działa, coś przeszkadza, są jakieś sprawy, które nas bardziej lub mniej dotykają, a które warto byłoby usprawnić, załatwić (np. nieoświetlony park, zarośnięty chwastami trawnik przed blokiem, brak miejsca dla młodych ludzi do aktywnego i ciekawego dla nich spędzania wolnego czasu). Motywacja do działania może także wynikać z potrzeby dzielenia się swoimi pasjami czy zainteresowaniami (np. osoba, która uwielbia programować chce się dzielić swoją pasją i angażuje się w prowadzenie zajęć wolontariackich z programowania, ktoś kto kocha psy postanawia pomagać w schronisku dla zwierząt).

 

Kapitał społeczny, bazujący m.in. na zaufaniu, współdziałaniu, mamy w naszym kraju na dosyć niskim i niezadowalającym poziomie. Wolontariat, zwłaszcza wśród młodych osób, może zdecydowanie wpłynąć na budowanie poczucia ich odpowiedzialności, solidarności i współdziałania. Działania te najczęściej podejmowane są z innymi osobami, w grupie, co pozwala osiągnąć więcej niż w pojedynkę. Dodatkowo dochodzi aspekt brania odpowiedzialności, niepozostawania obojętnym, na sprawy innych, swojego otoczenia, czy dobra wspólnego, a przede wszystkim brania spraw w swoje ręce, zaradności.

 

Jednym z powodów dla jakich nie angażujemy się w działania na rzecz innych jest niska wiedza o możliwości podjęcia tego typu aktywności. Blisko ¾ osób, które nie angażują się, ale mają pozytywne nastawienie do wolontariatu, na pytanie dlaczego tego nie robią najczęściej odpowiadają, że nikt je nie poprosił o pomoc, albo, że nie wiedzą do kogo się zgłosić, jak zacząć aktywność wolontariacką. O czym to świadczy? Brakuje informacji na temat konkretnych możliwości zaangażowania się, propozycji włączenia się w działania wolontariackie. W przypadku młodzieży to szkoła, a głownie nauczyciel może być jedną z osób, które rozbudzą zainteresowanie angażowaniem się w działania na rzecz dobra wspólnego, pokieruje i podpowie co można robić, gdzie i jak zacząć. W takiej sytuacji warto sprawdzić jakie organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) funkcjonują w Waszej okolicy, czy miejscowości – co robią, na rzecz kogo działają, czy potrzebują wolontariuszy. Jednym z najprostszych sposobów jest zajrzenie do internetu. Polecam szczególnie:

· bazę organizacji pozarządowych: http://www.bazy.ngo.pl - można wyszukać tu organizacje działające w danym województwie, w konkretnej gminie, w wybranej przez nas branży

· portal warszawski: https://ochotnicy.waw.pl

· stronę społecznościową dedykowaną wymianie usług i dóbr: http://wymiennik.org

· stronę Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu: http://wolontariat.org.pl

Warto także sprawdzić co dzieje się w Waszej miejscowości – czy działa tam centrum wolontariatu, czy są podejmowane jakieś lokalne inicjatywy. Zachęcam także do szukania dla siebie aktywności społecznej, różnych możliwości zaangażowania wolontariackiego, a przede wszystkim dopasowywania do swoich potrzeb, możliwości (np. co do naszego czasu jaki możemy poświęcić na działalność społeczną).

 

Dzięki zaangażowaniu społecznemu można także sprawdzić w jakiej działalności jest się dobrym (może to być: planowanie działań, szukanie sojuszników do organizacji działań, czy wydarzenia i prowadzenie z nimi rozmów, ustaleń, szukanie źródeł finansowania działań na rzecz innych, praca bezpośrednio z osobami potrzebującymi pomocy, ale także prace biurowe). Tego typu aktywności pozwalają na zdobycie doświadczeń w pracy z innymi ludźmi, poznania swoich mocnych stron, a przede wszystkim nabywania umiejętności, które mogą potem przydać się w dorosłym życiu i aktywności zawodowej.

 

Wolontariat to także radość spotkania z ludźmi, współdziałania, wpływania wspólnie na zmiany, które często wynikają także z naszych potrzeb i dostrzegania tego co możemy zmienić własnym zaangażowaniem. Działania na rzecz innych dają poczucie bycia potrzebnym, robienia ważnych i sensownych rzeczy.

Czego Państwu i młodzieży, z którą pracujecie, serdecznie życzę.

 

 

Agnieszka Deja – socjolożka, od 2002 r. zaangażowana w działania organizacji pozarządowych, planuje i koordynuje działania i projekty społeczne, baczna obserwatorka aktywności obywatelskiej m.in. w ramach oceny projektów, które są wybierane do dofinansowania ze środków publicznych. W młodości buntowniczka i aktywistka głównie w obszarze ekologii. Entuzjastka współdziałania ludzi na rzecz zmiany społecznej i dobra wspólnego.[1] badania przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1003 Polaków pow. 15 roku życia metodą CAPI (wywiad personalny wspomagany komputerowo) w listopadzie 2014 r. przez Millward Brown na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor oraz badania Stowarzyszenia Klon/Jawor dotyczące aktywności społecznej w Polsce zrealizowane w 2013 r.


Wydarzenia

Przepraszamy, ale nie można odnaleźć tego wydarzenia.
Zobacz wszystkie wydarzenia