Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.5

Formularz zgłoszeniowy do projektu "Spółdzielnie uczniowskie szkołą aktywności"

*Pole wymagane
Nazwa szkoły *
Adres szkoły *
Telefon szkoły *
Strona www szkoły
E-mail szkoły *
Imię i nazwisko dyrektora *
Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna *
Funkcja w szkole *
E-mail bezpośredni *
Telefon bezpośredni *
Liczba uczniów w szkole *
Profil placówki *
Czy szkoła posiada pomieszczenie na działalność SU
Dlaczego chciałby/-łaby Pan/Pani przystąpić do projektu? *
Dlaczego chciałby/-łaby Pan/Pani przystąpić do projektu? *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajową Rade Spółdzielczą dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji projektu, monitoringu, ewaluacji, kontroli i sprawozdawczości projektu oraz ich udostępnienie MPiPS do celów monitoringu i kontroli w ramach realizowanego projektu na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawy. *

Wydarzenia

Przepraszamy, ale nie można odnaleźć tego wydarzenia.
Zobacz wszystkie wydarzenia