Spółdzielnie uczniowskie ważnym elementem ruchu spółdzielczego i systemu edukacji szkolnej

Spółdzielnie uczniowskie – szkołą aktywności, to nowy projekt Krajowej Rady Spółdzielczej mający na celu zaprezentowanie roli i znaczenia spółdzielczości jako wspólnotowej formy aktywności społecznej i zawodowej ludzi.

Polskie spółdzielnie mają bardzo bogatą i użyteczną tradycję. Pierwsze z nich powstały w połowie XIX wieku, a część z nich funkcjonuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego jak na przykład banki spółdzielcze w Brodnicy, Śremie czy Golubiu Dobrzyniu oraz spółdzielnie spożywców Społem w Warszawie, Płocku i Radomiu. Ta piękna idea wspólnej pracy dla wspólnych korzyści propagowana była przez wielu przedstawicieli polskiej inteligencji jak Stanisław Staszic, Edward Abramowski, Franciszek Stefczyk, Stanisław Wojciechowski, ks. Piotr Wawrzyniak czy ks. Augustyn Szamarzewski. Idea ta przeniesiona została także na grunt szkolny. Uznano bowiem i słusznie, że potrzebę wzajemnej pomocy i współpracy rozwijać należy także wśród młodzieży.

Już w 1900 roku powstała pierwsza spółdzielnia uczniowska w Pszczelinie koło Warszawy a jej inicjatorką i pomysłodawczynią była Jadwiga Dziubińska, wybitna pedagog i wychowawca młodzieży, działaczka ruchu ludowego. Pierwsza spółdzielnia uczniowska w Warszawie powstała w 1906 roku w prywatnym gimnazjum żeńskim. Podstawowym celem jaki stawiano wówczas przed spółdzielniami uczniowskimi było wyzwolenie u młodzieży aktywności, ukształtowanie potrzeby wspólnej pracy i współdziałania, umiejętności gospodarowania wspólnie posiadanymi zasobami oraz szacunku dla zarobionych w tej działalności pieniędzy.

Od tamtego czasu spółdzielnie „dorosłych” oraz spółdzielnie uczniowskie wrosły w polską tradycję i stały się stałym, ważnym elementem naszego życia społeczno-gospodarczego. Cieszą się szacunkiem swoich członków i pomagają ludziom w realizacji i przezwyciężaniu wielu codziennych problemów. O spółdzielczości wypowiadali się wielcy ludzie i prestiżowe organizacje. Warto przytoczyć kilka opinii. Charles Gide, francuski ekonomista mówił „Spółdzielczość jest biznesem, ale jest złym interesem jeśli jest tylko biznesem”. Maria Dąbrowska, znakomita polska pisarka pisała: „Odjąć spółdzielczości ideę jest tem  samym co odjąć miłości uduchowienie”. Jan Paweł II zaś odnosząc się z atencją do tej formy gospodarowania powiedział: „Spółdzielczość dowartościowuje człowieka, chroniąc słuszne interesy osoby ludzkiej”.  Wielką rolę dla spółdzielni przypisuje Organizacja Narodów Zjednoczonych propagując hasło: „Spółdzielnie budują lepszy świat”.

Dziś po trudnym okresie przemian funkcjonuje w Polsce blisko 10 tysięcy spółdzielni „dorosłych” oraz kilka tysięcy spółdzielni uczniowskich. Ich podstawowe cele działania nie zmieniły się. Popularyzują wśród uczniów ideę i wiedzę o spółdzielczości, kształtują postawy przedsiębiorcze, uczą pracy w grupie, odpowiedzialności, samodzielności, podejmowania decyzji oraz kształtują nawyk oszczędzania. Uczą także kreatywności, przezwyciężania trudności oraz potrzeby myślenia o przyszłości. Spółdzielnia uczniowska jest miejscem gdzie uczniowie mogą realizować i rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Nawiązując do spółdzielczych idei i przytoczonych powyżej myśli Charlsa Gide, Marii Dąbrowskiej i Jana Pawła II można powiedzieć, że spółdzielnia jest biznesem opartym na wartościach a jej misją jest świat kierujący się wartościami. Te wartości to samopomoc, samoodpowiedzialność, demokracja, równość, sprawiedliwość i solidarność. Członkowie  spółdzielni zaś, wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.

Pragniemy, aby realizacja projektu i funkcjonowanie młodzieży w spółdzielni pomogło im w zrozumieniu trudnego współczesnego świata, przybliżyło pojęcie oraz znaczenie egoizmu i altruizmu w życiu człowieka oraz było pomocne w poszukiwaniu własnej drogi w dorosłym życiu.

                                                                  Alfred Domagalski
                                            Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej

 

 


Wydarzenia

Przepraszamy, ale nie można odnaleźć tego wydarzenia.
Zobacz wszystkie wydarzenia